Netwerk & partners

Elkaar kennen bevordert de instroom en de doorstroom- of doorverwijzingsmogelijkheden voor ouders en kinderen. Daarin zitten meteen verschillende doelen van samenwerken vervat: o.a. het optimaal bereiken van gezinnen en bruggen bouwen naar andere domeinen en diensten.

Huis van het Kind Brussel zet in op kennisdeling, kennisopbouw, uitwisseling en informatiedoorstroom rond preventieve gezinsondersteuning binnen elke zone en Brusselbreed

Nieuwsbrief

Daarom versturen wij een nieuwsbrief naar alle geïnteresseerden uit ons netwerk. Hiermee bieden we elke maand inspiratie en houden we je op de hoogte over interessante thema's, organisaties, weetjes, opleidingen en activiteiten rond preventieve gezinsondersteuning in Brussel.

Lokale GezinsNetwerken

Het regelmatig samenbrengen van het Lokaal GezinsNetwerk binnen elke zone en Brusselbreed staat centraal in de opdracht van Huis van het Kind.

Elke vier maanden initiëren en ondersteunt Huis van het Kind Brussel overleg (= LGN-netwerk) met brede scholen, perinatale werkingen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, socio-culturele partners, gemeenschapscentra, … Geïnteresseerd om hierbij aan te sluiten? Neem contact op via info@huisvanhetkindbrussel.be. 

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x